Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Misiunea colegiului

Scoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională in profilul servicii - reuniti într-un parteneriat – elevi, profesori, părinti, agenti economici, comunitate – pentru a forma absolventi competenti, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere si să devină astfel cetăteni activi în societate. Prin participarea la activitătile scolare si extrascolare, fie ele culturale, sportive sau stiintifice, dorim să arătăm tuturor că au nevoie de colrgiul nostru, de elevi si de cadrele didactice de la Colegiul Economic “ Dionisie Pop Martian”Alba Iulia.

Ne propunem crearea conditiilor de acces la educatie de calitate si înaltă performantă pentru tinerii si adultii din judetul Alba, în vederea formării ca oameni si profesionisti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a cerintelor vietii si pietei muncii. Serviciile oferite de scoala noastră au la bază calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru participanti si deschiderea spre învătare pe tot parcursul vietii.

Viziunea colegiului

Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian" Alba Iulia va fi institutia în care elevii vor descoperi si îsi vor dezvolta aptitudinile, aici se va încuraja competitia si performanta, se va forma gândirea critică si vom oferi sanse reale de orientare a carierei. Politica educatională promovată de noi va permite transformarea Colegiului Economic "Dionisie Pop Martian" Alba Iulia într-o scoală recunoscută pe plan national si european pentru managementul performant, pentru climatul organizational oferit, pentru finalitatea pregătirii profesionale în domeniul profilurilor existente, ca o premisă de îmbogătire economică si culturală a comunitătii locale si nationale.