Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Profilul colegiului

Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de a atinge nivelul excelent, materializată prin munca depusă pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei. Colegiul Economic Dionisie Pop Martian este un nume important din peisajul învătământului albaiulian, imagine a unei institutii de invătământ dotată în concordantă cu standardele europene si cele cerute de ARACIP si care, de-a lungul existentei sale, s-a remarcat prin activităti de mare clasă, atât cele instructive-educative, cât si cele extrascolare.