Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Resurse umane

Personalul didactic

 • Posturile didactice sunt ocupate cu titulari, exceptie suplinirile titularilor cu catedre rezervate
 • Cadrele didactice sunt conectate puternic la reteaua de perfectionare si dezvoltare profesionala, prin interesul si participarea la cursuri de perfectionare metodico-stiintifica, cu acumulare de credite transferabile
 • Din cele 56 cadre didactice titulare, 3 cadre didactice sunt cu doctorat, 31 au obtinut gradul didactic I, 7 gradul didactic II, 13 definitivarea in invatamant si 2 cadre didactice sunt in primii doi ani de invatamânt

Personal didactic auxiliar : 6

Personal nedidactic : 10

 • Au finalizat cursuri postuniversitare (masterate) 15 cadre didactice si 2 cadre didactice sunt doctorande
 • Se constata un interes crescand pentru participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane judetene si nationale, pentru redactarea de carti si publicatii in didactica specialitatii sau management educational.

Elevii

 • Elevii provin in general din familii organizate
 • Nu s-au inregistrat cazuri grave de indisciplina care sa impuna sanctiuni limita- exmatricularea fara drept de reinscriere in unitati de invatamant
 • Elevii, de la toate nivelurile sunt deschisi spre comunicare si implicare activa in viata organizationala, participa in numar foarte mare la actiuni/activitati extracurriculare si extrascolare, la actiuni de voluntariat
 • Grupurile-clasa din ciclul liceal (20 clase) se caracterizeaza prin omogenitate, ca nivel de pregatire initiala (intre media 8,50- 9,50) segment care se poate instrui si educa pentru performanta sau cel putin pentru rezultate medii (bune)

Dotarea colegiului

 • Suprafata totala :aprox. 5 000 metrii patrati(cladire + curte interioara)
 • Cladirea construita in 1972, cu 2 nivele(P+2)
 • 24 Sali de clasa, 3 laboratoare (chimie, biologie si fizica)
 • 2 cabinete de informatica, 1 cabinet AEL, 1 cabinet Discipline economice, 1 cabinet Firma de exercitiu, 1 cabinet Agentie de turism, cabinet de consiliere psihopedagogica, cabinet medical, CDI
 • Laborator Tehnica servirii, Sala de sport, 12 grupuri sanitare elevi, 4 grupuri sanitare profesori
 • Curtea scolii cuprinde teren de sport si spatii verzi in fata scolii si partea laterala cu o curte interioara.

Mijloace de comunicare

 • Exista telefoane cu linie directa la director, secretariat, contabilitate
 • Conectarea la reteaua internet la toate calculatoarele din scoala
 • Wireless gratuit
 • Holurile au fost echipate cu casete pentru afisaj informational

Resurse financiare

 • Investitii de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale privind dotarea cu materiale si echipamente didactice (2006-2008)
 • Investitii de la bugetul local, in dezvoltatrea, conservarea patrimoniului scolar, igienizara si intretinerea spatiului scolar
 • Venituri extrabugetare obtinute din Complexul scoală si sponsorizari.
Scoala este asezată într-un mediu urban dezvoltat economic raportat la alte asezări din tara. Este plasată în zona centrală a orasului, în apropiere de statii ale mijloacelor de transport în comun