Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Bursa profesională

este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

Cuantumul bursei profesionale poate fi modificat anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

Cadrul normativ care reglementeaza acordarea Bursei Profesionale este Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.