Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar 2022 - 2023

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR, Anul școlar 2022-2023, ( descară )

Anul școlar 2021-2022, sem. I

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestru al anului școlar , vă comunicăm că până la data de 24 septembrie 2021 se pot depune cereri în vederea obţinerii de burse.

 1. In anul școlar 2021-2022 cf legii 38/ 01.2019 , publicată în monitorul oficial nr. 53/21.01.2019 se pot cumula următoarele tipuri de burse ( elevii pot opta pentru 2 tipuri de burse): bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan,bursa rural și bursa de ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie) cu bursa de performanță , bursa de merit sau cu bursa de studiu. Cf. Ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.
 2. Cuantumul lunar al burselor cf. HCL 348 /31.08.2021
 • bursa de performanță - 200 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa de merit - 180 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa de studiu – 140 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa medicala – 140 lei/lună pe perioada anului școlar ;
 • bursa de orfan – 140 lei/lună pe perioada anului școlar;
 • bursa ajutor social – 140 lei/lună pe perioada anului școlar.

3. Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scazută la purtare la finele anului școlar 2020-2021 nu beneficiază de burse în semestrul I.

 1. BURSĂ PENTRU ORFANI - Acte necesare
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
  • Copie xerox după certificat de deces;
  • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior
 2. BURSA DE BOALĂ - Acte necesare
 • Cerere tip;
 • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
 • Adeverinţe medicale (eliberată de medicul specialist, avizată de medicul de la cabinetul şcolii), urmare a controlului efectuat la medicul specialist în anul 2021;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

3. BURSĂ SOCIALĂ : pentru elevi proveniți  din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

 • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 693 lei / membru de familie;
 • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
 • Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş ;
 • Adeverinţă de la Adm. Financiară ;
 • Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute;
 • Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimile 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
 • Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei şi cuantumul);
 • Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

 4. BURSĂ DE STUDIU: pentru elevii claselor X-XII care îndeplinesc următoarele condiții :

 • au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021 ;
 • venit net/membru de familie max. 1386 lei ;
 • venit net/membru de familie cu studii superioare 1413 lei;
 • venit net/membru de familie ce lucrează în construcţii 1774 lei;

 Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august2021);
 • Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş ;
 • Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2021);
 • Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
 • Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior
 1. BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor X-XII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021.

Criterii suplimentare:

 •  mediile de studiu luate în ordine descrescătoare;
 • numărul de absenţe nemotivate;
 • numărul total de absenţe;

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

 MENȚIUNE : ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a IX-a.

 •  Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior
 1. BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor X-XII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021.

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

MENȚIUNE : ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a IX-a.