Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Consiliul de administraţie An Şcolar 2017-2018

Componență

Funcția în cadrul CA Nume și prenume Calitatea în cadrul CA
Președinte  Dincă Florin Cristian Director
Membru  Basarabă Mihaela Ioana Director adjunct
Membru  Apolzan Nicolae Cosmin Profesor
Membru  Ungureanu Irina Profesor / Consilier educativ
Membru  Chirilă Valerian Sorin Reprezentantul Primarului
Membru  Crișan Vasile Reprezentantul Consiliuluil Local
Membru  Țăran Tiberiu Reprezentant operator economic - SC Cetatea Apuseni SA / Hotel Cetate
Membru  Matieș Cosmin Reprezentant operator economic - Asociația HORESALBA / Pub 13
Membru  Man Adrian Reprezentantul elevilor (clasa a XII a B)
Secretar  Toth Cristina Ligia  Profesor
Observator  Alexievici Eugenia  reprezentant sindicat- SIP
Observator  Onea Traian reprezentant sindicat- FSLI
Observator  Iacșa Nicolae reprezentant sindicat SLI

Documente de referință

OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
OMEN nr. 4621/2015 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014
OMEN nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014
Dispoziția 2577/30.08.2017 a Primarului Municipiului Alba Iulia privind desemnarea reprezentanților Primarului municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018  
HCL Alba Iulia 271/29.08.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Alba în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 

Tematică ședințe