Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

LONDON CHAMBER of COMMERCE and INDUSTRY EXAMINATIONS BOARD 

Examene internaționale și cursuri de pregătire LCCI la Colegiul Economic ‚D.P.M.’ Alba Iulia 

De la inființarea sa în 1887, Comisia de Examinare a Camerei de Comerț și Industrie a Londrei (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board) este cea mai importantă instituție din lume care oferă calificări de specialitate de limba engleză în domeniul afacerilor. Instituția funcționează în 125 de țări printr-o rețea de de peste 8500 de centre de examinare, numărul lor fiind în continuă creștere. Certificatele LCCI sunt valabile pe viață, recunoscute internațional și foarte populare deoarece examenele sunt practice, bazându-se pe situații reale, întâlnite des în mediul de afaceri.

Parteneriatul Colegiului Economic cu această instituție a început în anul 2005 și continuă și în prezent cu procente de promovabilitate cuprinse între 85 și 100% și ecouri favorabile în rândul candidaților. Cursurile la care candidații pot participa în cadrul Colegiului Economic sunt următoarele :

1.Engleza pentru afaceri (English for Business) 

Acest curs este destinat candidaților care au sau vor avea contacte cu vorbitori de limba engleză la locul de muncă. Aptitudinea testată în cadrul examenului este înțelegerea formei scrise și vorbite a corespondenței de zi cu zi din mediul de afaceri. Candidatul trebuie să poată comunica eficient în situații de afaceri obișnuite. Examenul constă într-o probă scrisă și opțional probă orală și audio. Fiind un examen monolingv, nicio probă nu conține traducere. Proba scrisă permite folosirea dicționarelor explicative de limba engleză. Proba orală constă într-un dialog pe o temă strâns legată de afaceri iar proba orală constă în înțelegerea unui text audiat de asemenea bazat pe o temă de afaceri.. Examenul English for Business are 5 nivele : Preliminary, Level 1,2,3 and 4.

Candidații care au susținut și au promovat toate cele 3 probe ale examenului EFB de la nivelul 2 începând, nu mai trebuie să susțină probele de competență lingvistică în limba engleză de la finalul clasei a XII-a deoarece ele sunt echivalate conform listei afișate de Ministerul Educației din România cu Examene cu Recunoaștere Internațională.

Durata cursurilor : 45 de ore împărțite în 30 de ședințe a câte 1 oră jumătate. Sesiunile de examen la care candidații trebuie să se înscrie au loc în lunile noiembrie, aprilie și iunie. Cursurile desfășurate până acum la Colegiul Economic încep de obicei în luna octombrie și examenul se susține în luna iunie la Colegiu, dar se poate aplica pentru o alta sesiune și cursurile să se desfășoare pe o altă perioadă în funcție de nevoile candidaților. Minimul de cursanți pentru o grupă este de 7 iar maximul de 15. Costul unei ședințe este de 15 lei. Prețul examenelor variază de la an la an în funcție de cursul lirei la BNR și a altor costuri implicate, dar este de aproximativ 100 lei proba audio, 120 proba orală și 420 proba scrisă.

Lucrările candidaților împreună cu CD-ul care conține proba orală sunt trimise și examinate la Londra Calificativele acordate sunt urmatoarele : Fail( adică examen nepromovat) pentru mai puțin de 50% rezolvare corectă, Pass pentru minim 50% rezolvare corectă, Merit pentru un procent de minim 60 % rezolvare corectă și Distinction pentru 75% rezolvare corectă. Se acordă calificative pentru fiecare probă separat, ceea ce înseamnă că ele pot fi diferite și nu se cumulează. Astfel un candidat poate obține Merit pentru proba scrisă, Pass pentru proba orală și Distinction pentru proba audio, sau chiar poate pica una dintre probe. Pe certificatele acordate aceste calificative sunt transpuse și în calificativele corespunzătoare din Cadrul European de Referință, adică A2,B1 etc . Dacă un candidat a picat una din cele 3 probe, poate să susțină din nou proba respectivă în decurs de un an, cu recunoașterea celorlalte două probe, fără să mai participe la curs, doar trebuie să plătească încă o data proba picată. Dacă trece mai mult de un an de la prima susținere a probelor trebuie să le repete pe toate 3. 

2.Engleza pentru Turism (Written English for Tourism)

Written English for Tourism este un curs de specialitate pentru cei care lucreză sau doresc să lucreze în domeniul turismului și are 2 nivele. Format pentru personalul care lucrează la recepția agențiilor de turism, companiilor aeriene, în hoteluri, centre de informare pentru turiști și tur-operatori, care sunt în relații directe cu publicul, nivelul 1 al cursului WEFT reflectă aptitudinile cel mai des folosite în industria turismului. Nivelul 2 al cursului se adresează personalului responsabil pentru probleme administrative și manageriale din domeniu. Acest examen este asemănător celui anterior menționat în ceea ce privește desfășurarea și costul cursurilor, calificativele acordate și metodologia de examen, doar că nu are probă audio și nu poate echivala competențele lingvistice de la finalul clasei a XII-a. 

3. JETSET ESOL INTERNATIONAL QUALIFICATIONS from EDI

Examenul EDI JETSET (Junior English Tests, Senior English Tests) are ca rol dezvoltarea și evaluarea abilității unui candidat de a comunica în limba Engleză. Testele din cadrul examenului sunt concepute să acopere nivele diferite de dificultate pe 4 competențe : ascultare, vorbire, citire și scriere. Sunt concepute pentru candidați care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză și care doresc să dobândească un calificativ/certificat de o înaltă calitate, recunoscut internațional, în limba engleză. Cursul este disponibil de la nivelul Preliminary până la nivelul 7, adică începând de la calificativul A1 din Cadrul European de Referință până la C2. Fiecare nivel constă în 3 componente obligatorii : testul de ascultare, testul de citire și cel de scriere și o componentă opțională, testul de vorbire. Testele/ Examenele sunt oferite la cerere. Fiind un examen de Engleză generală, acesta nu presupune pregătire obligatoriu asistată de un profesor,deci elevii au posibilitatea de a se pregăti și singuri. Examenul se susține și pentru acest curs la Colegiul Economic dar lucrările și Cd-ul cu proba orală este trimis și corectat la Londra.

4.REZULTATE

 

 

Contact : prof. CACOVEAN Simona - tel. 0745.246.368