Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

 În conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 21, lit. h) și i), au fost desemnați profesorii diriginți și cadrele didactice membre ale consiliului clasei care preiau atribuțiile profesorului diriginte în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp din motive obiective