Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

învățământ PROFESIONAL declarați ADMIȘI la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, an școlar 2020-2021

Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Locuri rămase libere pentru etapa a II a - învățământ profesional, an școlar 2020-2021

Nr. crt. Cod specializare Denumire unitate de învățământ liceală Forma de organizare
Denumire specializare nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a de admitere
nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - RROMI nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - CES
1 601 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Profesional Bucătar 1 1 0
2 599 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Profesional Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 6 0 0