Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului ”Elevul de azi, angajatul de mâine”
Cod proiect: POCU/633/6/14/132926                               

 Noiembrie 2020

 COMUNICAT DE PRESĂ

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, în calitate de beneficiar anuntă demararea proiectului POCU/633/6/14/132926 - ”Elevul de azi, angajatul de mâine”, realizat în parteneriat cu SC TERRA NOVA GROUP SRL, pe o perioadă de 18 luni, cuprinsă între 01.09.2020 si 28.02.2022.

Proiectul este cofinantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investitii 10.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de muncă a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de muncă si consolidarea formării si a sistemelor de formare profesională, precum si a calitătii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de învătământ si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de învătare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învătare duală si programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.14 Cresterea participării la programe de învătare la locul de muncă a elevilor si ucenicilor din învătământul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Cresterea participării la programe de învătare la locul de muncă a elevilor si ucenicilor din învătământul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul are o valoare totală de 2.157.369,60 lei din care valoare finantare nerambursabilă 2.086.725,54 lei, iar valoarea cofinantării este de 70.644,34 lei.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă facilitarea trecerii de la educatie la muncă prin îmbunătătirea utilitătii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, iar obiectivele specifice vizează îmbunătătirea utilitătii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesională si a calitătii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de învătământ si crearea si dezvoltarea de sisteme de învătare bazate pe munca pentru 182 de elevi si cresterea participării la programe de învătare la locul de muncă a elevilor si ucenicilor din învătământul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020 si sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI pentru un număr de 182 de elevi care urmează specializările tehnician în activităti economice, tehnician în turism, tehnician în gastronomie, organizator banqueting, tehnician în activităti de comert, bucătar, ospătar.

Proiectul are în vedere un grup tintă format din 182 elevi apartinând claselor IX-XII din cadrul Colegiului Economic "Dionisie Pop Martian", învătământul liceal si învătământul profesional (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4)

Activitătile din cadrul proiectului se referă la: Organizarea si implementarea programelor de învătare la locul de muncă, Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, Dezvoltarea sistemului de învătare la locul de muncă, Activităti de sprijin a sistemului de învătare la locul de muncă, Activitatea de management al proiectului si  Decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

Rezultatele estimate la finalizarea proiectului:

  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitătii de participant: 150
  • Persoane (elevi/ ucenici) care îsi găsesc un loc de muncă la încetarea calitătii de participant: 40
  • Persoane (elevi/ ucenici) care îsi găsesc un loc de muncă la încetarea calitătii de participant, din care: - din zona rurală: 2
  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitătii de participant, din care: - roma: 2
  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitătii de participant, din care: - din zona rurală: 14
  • Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calitătii de participant: 19

Pentru informatii suplimentare, putem fi contactati la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Manager de proiect,

prof. Sorin Valerian CHIRILĂ

 

 

Continutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.