Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului ”AZI ELEV, MÂINE ANGAJAT”
Cod proiect: POCU/633/6/14/132931                               

 

ANUNȚ DE INTENȚIE / SOLICITARE DE OFERTĂ

Nr. înreg: 2317 / 16.10.2020

 

 În atenția AGENȚILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, jud. Alba, având cod înregistrare fiscală 4681800;

În vederea implementării proiectului „Azi elev, mâine angajat” având număr de identificare al contractului POCU/633/6/14/132931, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,

Solicită o ofertă de preț pentru următoarelor tipuri de Echipamente IT necesare implementării proiectului menționat mai sus:

Nr. crt.

Denumire produs

Caracteristici tehnice minime

UM

Cantitate

1.

Laptop

Tip procesor minim:

Minim I5 sau echivalent

Buc

2

Diagonala minima:

Minim 14 inch

Capacitate memorie:

Minim 8 GB

Rezoluție minimă:

1920 x 1080

Capacitate minimă Hard Disk:

512 GB SSD

Sistem de operare:

Win 10 PRO

Porturi:

USB, HDMI,

Tastatura numerică

Da

2.

Multifuncțională

Format:

A4/A3, -negru și color

Buc

1

Funcții disponibile:

Copiere, printare, scanare

Tehnologie:

Laser

Viteza de printare minima:

22 ppm A4; 12 ppm A3

Conectivitate

Rețea; USB

Facilități:

ADF duplex, sorter , tonere incluse, instalare în Alba Iulia

Condiții de eligibilitate pentru ofertant:

Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de documente justificative care atestă îndeplinirea de către ofertant a condițiilor de eligibilitate necesare furnizării produselor care fac obiectul prezentei cereri de oferte. 

În acest sens, ofertantul va depune următoarele:

- Ofertă tehnică şi financiară – Formular 1

- Declarație - pentru neîncadrarea în situațiile privind conflictul de interese  – Formular 2,

- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și stampilă.

Termenul limită de transmitere a ofertei este 20.10.2020 ora 18,00.

Oferta se va depune la sediul administrativ (provizoriu) al achizitorului din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, corp B, jud. Alba și/sau în sistemul electronic SEAP

Selecția se va realiza în baza criteriului ˝prețul cel mai scăzut˝.

Informații privind achiziția, cât şi formularele necesare depunerii ofertelor se pot obține în urma unei solicitări adresate achizitorului la numărul de tel/fax: 0744/628678 sau la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formulare ofertanți