Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului ”Elevul de azi, angajatul de mâine”
Cod proiect: POCU/633/6/14/132926

 

ANUNȚ DE INTENȚIE / SOLICITARE DE OFERTĂ

Nr. înreg: 2321 / 16.10.2020

În atenția AGENȚILOR ECONOMICI INTERESAȚI

 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, jud. Alba, ,având cod înregistrare fiscală 4681800;

În vederea implementării proiectului „ELEVUL DE AZI, ANGAJATUL DE MÂINE” având număr de identificare al contractului POCU/633/6/14/132926, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,

Solicită ofertă de preț pentru următoarelor tipuri de Echipamente IT necesare implementării proiectului menționat mai sus:

Nr. crt.

Denumire produs

Caracteristici tehnice minime

UM

Cantitate

1.

Laptop

Tip procesor minim:

Minim I5 sau echivalent

Buc

2

Diagonala minima:

Minim 14 inch

Capacitate memorie:

Minim 8 GB

Rezoluție minimă:

1920 x 1080

Capacitate minimă Hard Disk:

512 GB SSD

Sistem de operare:

Win 10 PRO

Porturi:

USB, HDMI,

Tastatura numerică

Da

2.

Multifuncțională

Format:

A4/A3, -negru și color

Buc

1

Funcții disponibile:

Copiere, printare, scanare

Tehnologie:

Laser

Viteza de printare minima:

22 ppm A4; 12 ppm A3

Conectivitate

Rețea; USB

Facilități:

ADF duplex, sorter , tonere incluse, instalare în Alba Iulia

Condiții de eligibilitate pentru ofertant:

Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de documente justificative care atestă îndeplinirea de către ofertant a condițiilor de eligibilitate necesare furnizării produselor care fac obiectul prezentei cereri de oferte. 

În acest sens, ofertantul va depune următoarele:

- Ofertă tehnică şi financiară – Formular 1

- Declarație - pentru neîncadrarea în situațiile privind conflictul de interese  – Formular 2,

- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și stampilă.

Termenul limită de transmitere a ofertei este 20.10.2020 ora 18,00.

Oferta se va depune la sediul administrativ (provizoriu) al achizitorului din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, corp B, jud. Alba și/sau în sistemul electronic SEAP

Selecția se va realiza în baza criteriului ˝prețul cel mai scăzut˝.

Informații privind achiziția, cât şi formularele necesare depunerii ofertelor se pot obține în urma unei solicitări adresate achizitorului la numărul de tel/fax: 0744/770516 sau la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formulare ofertanți