Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: ELEVUL DE AZI, ANGAJATUL DE MÂINE
Contract: POCU/633/6/14/132926
Nr. înreg: 1112 /09.04 .2021
ANUNȚ DE INTENȚIE / SOLICITARE DE OFERTĂ

În atenția AGENȚILOR ECONOMICI INTERESAȚI
 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, jud. Alba, ,având cod înregistrare fiscală 4681800;

În vederea implementării proiectului „ELEVUL DE AZI, ANGAJATUL DE MÂINE” având număr de identificare al contractului POCU/633/6/14/132926, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin prezenta,

Vă solicităm o ofertă de preț pentru următoarelor categorii de Materii prime (produse alimentare) necesare implementării proiectului menționat mai sus, pentru desfășurarea concursului pe meserii ,,Astăzi elev, mâine Masterchef”:

Materii prime (produse alimentare)
Condiții de eligibilitate pentru ofertant:

Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de documente justificative care atestă îndeplinirea de către ofertant a condițiilor de eligibilitate necesare furnizării produselor care fac obiectul prezentei cereri de oferte.
În acest sens, ofertantul va depune următoarele:

  • Ofertă tehnică şi financiară – Formular 1
  • Declarație - pentru neîncadrarea în situațiile privind conflictul de interese  – Formular 2,
  • Certificatul de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și stampilă.

Termenul limită de transmitere a ofertei este 29.04.2021 ora 12,00.

Oferta se va depune la sediul administrativ al achizitorului din Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, Alba și/sau în sistemul electronic SEAP. Selecția se va realiza în baza criteriului ˝prețul cel mai scăzut˝.

            Informații privind achiziția, cât şi formularele necesare depunerii ofertelor se pot obține în urma unei solicitări adresate achizitorului la numărul de tel/fax: 0744/770516 sau la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formulare ofertanti materii prime (produse alimentare)
 Vă mulțumim!