Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: ELEVUL DE AZI, ANGAJATUL DE MÂINE
Contract: POCU/633/6/14/132926

Nr. înreg: 4540 / 26.11.2021

 ANUNȚ DE INTENȚIE / SOLICITARE DE OFERTĂ

 În atenția OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, jud. Alba, ,având cod înregistrare fiscală 4681800;

            În vederea implementării proiectului „ELEVUL DE AZI, ANGAJATUL DE MÂINE” având număr de identificare al contractului POCU/633/6/14/132926, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin prezenta,

Vă solicităm o ofertă de preț pentru pentru Servicii de transport, cazare și masă pentru participarea la 3 târguri internaționale a firmelor de exercițiu pe durata derulării proiectului, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire eveniment

Caracteristici tehnice

UM

Cantitate

1

Târg 1 -  International Hungarian PE Trade Fair - Győr, Ungaria, Decembrie 2021

Participanți: 25 elevi + 8 experți proiect
Transport autocar clasificat 4*/5*
Cazare 3 nopți cu mic dejun inclus, camere duble/triple cu baie proprie, hotel min 2*/hostel sau pensiune echivalentă
Servicii de servire a mesei – 2 prânzuri + 3 cine

eveniment

1

2

Târg 2 - International Regional Czech PE Trade Fair - Olomouc, Cehia, Ianuarie 2022

Participanți: 25 elevi + 8 experți proiect
Transport autocar clasificat 4*/5*
Cazare 3 nopți cu mic dejun inclus, camere duble/triple cu baie proprie, hotel min 2*/hostel sau pensiune echivalentă
Servicii de servire a mesei – 2 prânzuri + 3 cine

eveniment

1

3

Târg 3 - International Slovenian PE Trade Fair - Celje, Slovenia, Februarie 2022

Participanți: 25 elevi + 8 experți proiect
Transport autocar clasificat 4*/5*
Cazare 2 nopți cu mic dejun inclus, camere duble/triple cu baie proprie, hotel min 2*/hostel sau pensiune echivalentă
Servicii de servire a mesei – 1 prânz + 2 cine

eveniment

1

Notă:
În cazul în care situația pandemică la nivel european nu permite organizarea târgurilor menționate mai sus Colegiul Economic își rezervă dreptul de a identifica în vederea participării un alt târg al firmelor de exercițiu desfășurat în condiții similare, pe durata de derulare a proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru ofertant:
Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de documente justificative care atestă îndeplinirea de către ofertant a condițiilor de eligibilitate necesare furnizării produselor care fac obiectul prezentei cereri de oferte.
În acest sens, ofertantul va depune următoarele:
- Ofertă tehnică şi financiară – Formular 1
- Declarație - pentru neîncadrarea în situațiile privind conflictul de interese  – Formular 2,
- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și stampilă.
Termenul limită de transmitere a ofertei este 09.12.2021 ora 11,00.
Oferta se va depune la sediul administrativ al achizitorului din Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 11, Alba și/sau în sistemul electronic SEAP.
Selecția se va realiza în baza criteriului ˝prețul cel mai scăzut˝.
    Informații privind achiziția, cât şi formularele necesare depunerii ofertelor se pot obține în urma unei solicitări adresate achizitorului la numărul de tel/fax: 0744/770516 sau la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă mulțumim!

Formular ofertanți (format editabil)