Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului ”AZI ELEV, MÂINE ANGAJAT”
Cod proiect: POCU/633/6/14/132931                               

 Februarie 2022

 

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, în calitate de beneficiar anunță încheierea proiectului POCU/633/6/14/132931 - ”Azi elev, mâine angajat”, cofinanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu SC SWOT SRL, pe durata a 18 luni în perioada 24.08.2020 - 23.02.2022 și a avut o valoare totală de 2.157.369,60 lei din care valoare finanțare nerambursabilă 2.086.725,54 lei

Obiectivul general al proiectul l-a reprezentat facilitarea trecerii de la educație la muncă prin îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, iar obiectivele specifice vizează îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la munca si consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe munca pentru 182 de elevi și creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca 2014-2020 și sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligență conform SNCDI pentru un număr de 182 de elevi care urmează specializările tehnician în activități economice, tehnician în turism, tehnician în gastronomie, organizator banqueting, tehnician în activități de comerț, bucătar, ospătar.

 Grup țintă vizat a fost de 182 elevi aparținând claselor IX-XII din cadrul Colegiului Economic "Dionisie Pop Marțian", învățământul liceal și învățământul profesional (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4)

În cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

A. 1. Organizarea si implementarea programelor de învățare la locul de muncă
A. 2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala
A. 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă
A. 4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă
A. 5 Activitatea de management al proiectului
A. 6. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului:

  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calității de participant: 202
  • Persoane (elevi/ ucenici) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 42
  • Persoane (elevi/ ucenici) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care: - din zona rurală: 16
  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calității de participant, din care: - roma: 2
  • Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calității de participant, din care: - din zona rurală: 78
  • Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 26

 Pentru orice detalii suplimentare, ne puteți contactați la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Manager de proiect,

prof. Florin Cristian DINCĂ

 

 

Continutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.