Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Resurse umane

Personalul didactic

  • Posturile didactice sunt ocupate cu titulari, exceptie suplinirile titularilor cu catedre rezervate
  • Cadrele didactice sunt conectate puternic la reteaua de perfectionare si dezvoltare profesionala, prin interesul si participarea la cursuri de perfectionare metodico-stiintifica, cu acumulare de credite transferabile
  • Din cele 56 cadre didactice titulare, 3 cadre didactice sunt cu doctorat, 31 au obtinut gradul didactic I, 7 gradul didactic II, 13 definitivarea in invatamant si 2 cadre didactice sunt in primii doi ani de invatamânt

Detalii despre Resurse